Web Analytics
DocumentațieIntervale de angajare, motive de încetare și suspendare a contractului de muncă

Intervale de angajare, motive de încetare și suspendare a contractului de muncă

În aplicație a fost adăugată posibilitatea de a seta multiple intervale de angajare pentru un singur angajat. Mai mult de atât, pentru fiecare dată de încetare a unui contract de muncă poți alege un motiv de încetare a acestuia.

Intervalele de angajare

Aceste intervale pot fi completate în fiecare profil de angajare pentru fiecare angajat în parte. Astfel, accesezi profilul angajatului, click pe butonul „Setări” accesezi „Contracte”, apoi scroll în jos. Completezi data de început și de sfârșit în cazul contractelor pe perioada determinată, iar în cazul celor pe perioada nedeterminată, completezi doar data de început.

Poți adăuga multiple intervale de angajare pentru un utilizator, prin simpla apăsare a butonului „Adaugă un interval nou”.

Atunci când completezi o dată de încetare, poți selecta și un motiv. Găsești mai jos detalii despre motive.

   Motive de încetare a contractului de muncă

Motivele de încetare pot fi selectate atunci când se încheie un interval de angajare. Există o lista de motive de încetare predefinite. Acestea sunt:

 • AltTemei – Alte temeiuri de încetare
 • Art31Alin3 – Notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă
 • Art50LitH – Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept
 • Art55LitB – Ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea
 • Art56Alin1LitA – La data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii
 • Art56Alin1LitB – La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica
 • Art56Alin1LitC – La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare
 • Art56Alin1LitD – Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca
 • Art56Alin1LitE  – Reintegrare în funcţie (în baza unei hotărâri judecătoreşti)
 • Art56Alin1LitF – Ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate
 • Art56Alin1LitG –  Retragerea avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei
 • Art56Alin1LitH – Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii prin hotarâre judecatorească
 • Art56Alin1LitI – Expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată
 • Art56Alin1LitJ – Retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani
 • Art61LitA – In cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contract
 • Art61LitB – In cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile
 • Art61LitC –  In cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat
 • Art61LitD – In cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat
 • Art65Alin1 – Desfiinţarea locului de muncă – Concediere individuală
 • Art68 –  Concediere colectivă
 • Art80Alin3 – În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti
 • Art81Alin1 – Demisie la cererea salariatului, cu preaviz
 • Art81Alin7 – Demisie la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv
 • Art81Alin8 – Demisia salariatului fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă
 • Art95Alin4 – Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunţă la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condiţiile contractului de punere la dispoziţie
 • Concediu de creștere copil
 • Demisie
 • HJ – Hotarare judecatoreasca
 • L448Art39Alin4 – Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav
 • NulitateContract
 • Schimbare departament
 • Încetare contract
 • Concediu fară salariu


  Motive de suspendare a contractului de muncă

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Motivele de incetare predefinite sunt:

 •  51Alin1LiteraG – Concediu de acomodare
 • Art11Alin2 – Concediu fără plată al persoanei care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, în situaţia în care persoana care are dreptul la cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului, nu a solicitat dreptul la concediul care ii revine
 • Art31Alin1 – Concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi, care a împlinit vârsta de 3 ani, până la vârsta de 7 ani
 • Art50LiteraC – Carantină
 • Art50LiteraD – Exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti
 • Art50LiteraE – Îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat
 • Art50LiteraF – Forţă majoră
 • Art50LiteraG – Salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală
 • Art50LiteraH – Expirarea perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei
 • Art50LiteraI – Alte cazuri expres prevăzute de lege
 • Art51Alin1LiteraA – Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani
 • Art51Alin1LiteraB – Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani
 • Art51Alin1LiteraC – Concediu paternal
 • Art51Alin1LiteraD – Concediu pentru formare profesională
 • Art51Alin1LiteraE – Exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului
 • Art51Alin1LiteraF – Participarea la grevă
 • Art51Alin2 – Suspendare în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern
 • Art52Alin1LiteraB – În cazul în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti
 • Art52Alin1LiteraC – În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
 • Art52Alin1LiteraC1 – Salariatul se află sub control judiciar ori sub control judiciar pe cauţiune sau este arestat la domiciliu
 • Art52Alin1LiteraD – Pe durata detaşării
 • Art52Alin1LiteraE – Pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor
 • Art52Alin3 – În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare
 • Art54 – Suspendare prin acordul părţilor

Dacă ai nevoie de un motiv suplimentar, care nu se regăsește pe lista, îl poți crea. Cum faci acest lucru?

 • Din meniul principal „Angajați” – „Motive de încheiere contract” / “Motive de suspendare”
 • Click pe butonul „Adaugă motiv”
 • Completează numele motivului
 • Click pe butonul „Adaugă”

După ce ai creat un motiv nou, îl vei regăsi în lista motivelor din profilul angajatului.