Concediu Medical – Schimbări Legislative de la 1 August 2021

Începând de la 1 august 2021, se întrevăd o serie de modificări legate de concediile medicale, multe dintre acestea fiind relevante în special pentru angajatori. Acestea vizează amenzile pe care le riscă neacordând angajaților suma de bani pe zilele de concediu medical, concediile pentru carantină suportate de stat, și perioadele de concediu medical atribuite de către medicii de familie.

Firmele care nu plătesc angajaților concediul medical sunt supuse la amenzi mai mari

OUG nr. 74/2021 a majorat, începând cu 1 august 2021, sancțiunile aplicate angajatorilor care refuză fără justificare plata indemnizațiilor sau le plătesc eronat, și celor care nu plătesc indemnizațiile datorate în termen legal. Totodată, se percep amenzi în valoare de 3.500 și 6.000 de lei celor care nu gestionează corect zilele de concediu medical și fiecare afecțiune per asigurat, sau nu pun la dispoziție documentele justificative și actele necesare organelor de control ale caselor de asiguări, cu privire la verificarea modului de calculare a indemnizațiilor suportate de FNUASS. 

Dealtfel, începând cu anul viitor, cererile de restituire însoțite de documentele justificative vor trebui depuse într-o perioadă de maximum 90 de zile de la data primirii, altminteri, sumele vor fi definitiv respinse de la plată și nu vor fi decontate din bugetul FNUASS.

Sistemul legal este după cum urmează: angajatorul va plăti, și după va solicita de la casele de sănătate recuperarea banilor pentru indemnizații. OUG nr. 158/2005 prevede că angajatorul va face plata lunar, la data finală a lichidării drepturilor salariale pe acea luna. Legea nu permite ca un angajator să își justifice neacordarea sumei de bani din cauza întârzierilor recuperării banilor de la casa de sănătate, care, fără îndoială, nu îi pot fi imputate.   

Angajatorii au timp până la finalul anului ca să redepună cererile pentru dosarele de decontare a concediilor medicale respinse

Angajatorul care nu a completat sau remediat dosarul de decontare respins la plată de casele de asigurări până la 1 august, aceasta fiind ziua în care majoritatea prevederilor OUG 74 intră în vigoare, poate să o facă până în 31 decembrie 2021. 

Angajații care intră în concediu medical doar la una dintre firmele pentru care lucrează sunt susceptibili la amenzi