Acasă

Descoperă modificările aduse legii zilierilor – Legea nr. 132/2019

Legea nr. 132/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 Iulie a anului 2019. Aceasta modifică și completează Legea nr. 52/2011 cu privire la exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Legea nr. 132/2019 împreună cu modificările aduse de aceasta au intrat în vigoare începând cu data de 18 Iulie a anului 2019.

Modificări:

La articolul 1 alineatul 1, după litera (d) a fost introdusă litera e), aceasta cuprinde:

e) cotă forfetară – sumă de bani ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data plății, pentru fiecare zilier.”

La articolul 1 alineatul 3, litera c) este modificată, și cuprinde:

c) Academiei de Științe Agricole și Silvice <Gheorghe Ionescu-Șișești> și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, a institutelor naționale, stațiunilor didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), e2) și g).”

La articolul 1 alineatul 3, după litera d) este introdusă litera e), care cuprinde:

e) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. e1).”

La articolul 4, alineatele (4) – (6) au următoarele modificări:

(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice. Precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice <Gheorghe Ionescu-Șișești>, al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege.

(6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice <Gheorghe Ionescu-Șișești>, al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.”

Articolul 8 este modificat astfel:

Art. 8. – (1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.

(2) Pentru zilierii care prestează activități în domeniul agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice <Gheorghe Ionescu-Șișești>, al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește lunar.”

La articolul 13 alineatul (1), după litera e) sunt introduse două litere noi e1) și e2), care cuprind:

 “e1) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

e2) creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130.”

La articolul 13 alineatul (1), litera f) este modificată astfel:

f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretare artistică – spectacole – clasa 9002, activității de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520”.

După articolul 13.6 este introdus un capitol nou, care cuprinde articolele 13.713.11 :

Art. 13.9.

(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar potrivit art. 137 se stabilește în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Norma de venit/persoană, prevăzută la art. 138 alin. (1), se stabilește prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice.

Art. 13.10.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfășurată de către zilierii prevăzuți în prezentul capitol, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Remunerația netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

Art. 1311.

Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem, extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la art. 8 alin. (1) se întocmește lunar.”

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Cum acorzi corect concediul de maternitate – 2019

Există numeroși angajatori dar și angajați care nu știu exact care sunt...

Termene de înregistrare în Revisal 2019 – Infografic

Conform Codului Muncii art. 34 alin. (7) din Legea nr 53/2003, republicată...

Ghidul complet cu zile lucrătoare pentru anul 2019

Cauți o soluție ca să planifici eficient programul de lucru al angajaților tăi? Este...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Beatrice S.
Beatrice S.
Principalul meu obiectiv este dezvoltarea personală. De aceea îmi place sa primesc și să ofer informații noi ori de câte ori am oportunitatea. Sunt o persoană energică și optimistă, consider că întotdeauna este loc de mai bine în orice activitate de zi cu zi la care iau parte.