Descoperă modificările aduse legii zilierilor – Legea nr. 132/2019

Legea nr. 132/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 Iulie a anului 2019. Aceasta modifică și completează Legea nr. 52/2011 cu privire la exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Legea nr. 132/2019 împreună cu modificările aduse de aceasta au intrat în vigoare începând cu data de 18 Iulie a anului 2019.

Modificări:

La articolul 1 alineatul 1, după litera (d) a fost introdusă litera e), aceasta cuprinde:

e) cotă forfetară – sumă de bani ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data plății, pentru fiecare zilier.”

La articolul 1 alineatul 3, litera c) este modificată, și cuprinde:

c) Academiei de Științe Agricole și Silvice <Gheorghe Ionescu-Șișești> și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, a institutelor naționale, stațiunilor didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), e2) și g).”

La articolul 1 alineatul 3, după litera d) este introdusă litera e), care cuprinde:

e) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. e1).”

La articolul 4, alineatele (4) – (6) au următoarele modificări:

(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice. Precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice <Gheorghe Ionescu-Șișești>, al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.