Cum se estimează valoarea concediului de odihnă neefectuat?

Codul Muncii prevede că toți angajații au dreptul la cel puțin 20 de zile de concediu de odihnă plătit. În contractul individual sau colectiv de muncă, se stabilește numărul de zile care pot fi mai multe însă nu mai puține de 20, conform legii. Efectuarea concediilor de odihnă este reglementată legislativ în Codul Muncii și are de asemenea reglementări contabile. Află cum se estimează valoarea concediului de odihnă neefectuat din acest articol.

Ce este prevăzut în Codul Muncii?

  • durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare;
  • durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile;
  • concediul de odihnă se efectuează în fiecare an;
  • în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauza, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual;
  • compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Care sunt reglementările contabile referitoare la concediul de odihnă?

Modul de înregistrare în contabilitate a concediilor de odihnă este prevăzut la punctul 338 din reglementările contabile (O 1802/2014). Acestea se înregistrează astfel:

  1. Pe seama datoriilor atunci când suma lor este comensurată în baza statelor de salarii sau a altor documente care să justifice suma respectivă;
  2. În lipsa acestora, sumele reprezentând concedii de odihnă se recunpsc pe seama provizioanelor.

Ce sunt provizioanele?

Conform OMFP nr. 1802/2014, provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea. La data bilanțului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligații, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depăși din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligației curente la data bilanțului.

Provizioanele sunt recunoscute doar în momentul când:

  • o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;
  • este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; 
  • poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Astfel, trebuie avute mereu în vedere prevederile legislației în vigoare atunci când se înregistrează concediile de odihnă. Zilele de concediu neefectuate trebuie calculate periodic, pentru a se putea estima valoarea acestora în vederea înregistrării provizionului. 

Află cea mai simplă metodă de a calcula zilele de concediu efectuat și rămas cu iFlow!

iFlow este cea mai de ajutor aplicație pentru departamentul de Resurse Umane al oricărei companii. Aceasta are funcție de self-service pentru angajați, ceea ce înseamnă ca își pot adăuga singuri cererile de concediu (de orice fel) și nu numai, iar superiorii le aprobă sau resping în timp real.

iFlow calculează instant câte zile de concediu au rămas și generează rapoarte pe care le poți descărca și printa, gata de trimis spre salarizare. În urma acestor rapoarte poți calcula cu ușurință care este valoarea concediului de odihnă neefectuat pentru a înregistra provizionul.

Programează un demo cu un specialist iFlow pentru a afla câte alte funcționalități îți pot ajuta compania să digitalizeze procesele de HR!

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.