Indemnizația concediului medical – cum se calculează și cine o plătește în 2019?

Ca un angajat să beneficieze de indemnizația concediului medical, este necesar ca acesta să aibă un stagiu minim de asigurare (cotizare) de o perioade, de cel puțin 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se acordă concediul medical.

Tipul de concediu medical și procentul din baza de calcul a indemnizației se stabilește în funcție de codul menționat de medic în certificatul medical.

Potrivit Ordinului nr. 233/2006 există următoarele coduri, care se regăsesc și pe verso-ul certificatului medical:

Medicul va menționa, pe lângă codul de indemnizație, și codul de diagnostic, codul bolii care a cauzat incapacitatea temporară de muncă, recuperarea capacității de muncă, sarcina și lăuzia sau necesitatea îngrijirii copilului bolnav.

Cum se calculează indemnizația de concediu medical?

Concediul medical se plătește diferit față de cel de odihnă, și diferă în funcție de diagnostic. Baza de calcul este determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Baza de calcul lunară se plafonează la valoarea a 12 salarii minime brute/țară lunar.

Pronind de la baza de calcul, este determinată media zilnică prin împărțirea bazei ultimelor 6 luni la numărul de zile de stagiu din ultimele 6 luni. Apoi indemnizația este determinată prin înmulțirea mediei zilnice cu numărul de zile de concediu medical efectuat și cu procentul de acordare, în funcție de tipul indemnizației.

Exemplu de calcul pentru un angajat care suferă de o afecțiune obișnuită:

  • (Sumă salarii brute pe ultimele 6 luni/ suma zilelor de stagiu în ultimele 6 luni) x 75% x număr de zile de concediu medical efectuat.

Cine plătește indemnizația concediului medical?

Indemnizația este suportată fie de angajator fie integral din bugetul FNUASS bazat pe tipul de concediu medical efectuat, prin urmare avem 2 categorii:

Indemnizația pentru incapacitate de muncă se suportă de:

  1. Angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  2. Din bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate, începând cu:
  • Din ziua următoare celor suportate de angajator, până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
  • Din prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul: persoanelor asigurate care realizează venituri salariale pe teritoriul României. De la angajatorii din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte sau beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii sau persoanelor fizice, altele decât cele prevăzute mai sus, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Indemnizații suportate integral din bugetul FNUASS:

  • Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă;
  • Concediul și indemnizația pentru carantină;
  • Indemnizația de maternitate;
  • Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
  • Concediul și indemnizația de risc maternal.

Cum se plătește indemnizația pentru concediu medical în cazul în care există mai multe contracte?

Indemnizațiile se calculează și se plătesc, de fiecare angajator, după caz. Angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, i se prezintă primele 2 exemplare ale certificatului de concediu medical. Iar celuilalt/celorlalți angajator/angajatori li se prezintă cele 2 exemplare în copii certificate de către medicul prescriptor.

Calculul indemnizației în acest caz sunt aceleași cu cele pentru indemnizația în cazul în care există un singur contract. Singura diferență este că asiguratul va primi indemnizație de la toți angajatorii săi, luând în considerare venitul obținut pe fiecare loc de realizare.

Cine plătește indemnizația dacă angajatorul își încetează/suspendă activitate?

În acest caz, plata indemnizației este efectuată de către Casa teritorială de sănătate.

Acestea sunt informațiile legate de modul de calcul și plata indemnizației. Cu siguranță în practică există și cazuri specifice, pentru care recomandăm analiza atentă a legislației în vigoare.

Dacă informațiile din acest articol au fost utile pentru tine, lasă-ne un comentariu.

 

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Cum acorzi corect concediul de maternitate – 2020

Există numeroși angajatori dar și angajați care nu știu exact care sunt...

Termene de înregistrare în Revisal 2020 – Infografic

Update: Majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2020 - Hotărârea de...

Concediul de odihnă pentru anul 2020

Conform Codului Muncii, fiecare salariat are dreptul la concediul de odihnă plătit,...

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Beatrice S.
Beatrice S.
Principalul meu obiectiv este dezvoltarea personală. De aceea, îmi place să primesc și să ofer informații noi ori de câte ori am ocazia. Sunt o persoană energică și optimistă, consider că întotdeauna este loc de mai bine în orice activitate de zi cu zi la care iau parte.