Ce este pontajul?

Ce este pontajul?

Operațiunea prin care este înregistrată prezența angajaților la locul de muncă se numește pontaj. Aceasta este nu doar necesară ci chiar obligatorie, conform Codului Muncii care spune:

„Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.” 

Desigur, pontajul are multiple ramificații, de la consemnarea prezențelor efectiv, păstrarea evidenței personalului, înregistrarea evenimentelor de tip concediu, învoiri, delegații și altele, și întocmirea de rapoarte pe baza acestora, de trimis spre salarizare. 

Ce conține o fișă de pontaj?

Fișa de pontaj trebuie să conțină următoarele informații:

 • Numărul de zile lucrătoare ale lunii
 • Evidența zilelor de concediu de odihnă
 • Evidența zilelor de absențe nemotivate
 • Evidența zilelor de concediu medical ale fiecărui angajat
 • Lista cu orele suplimentare efectuate de fiecare angajat
 • Numărul de ore de muncă pe care fiecare angajat trebuie să le efectueze în fiecare zi
 • Evidența zilelor de concediu pentru evenimente deosebite (căsătorie, nașterea unui copil, decesul unei rude apropiate, și altele)

Pontajul este personalizat în funcție de specificul companiei

Nu toate companiile sunt la fel, iar același lucru este valabil și în cazul pontajului. Angajații au programe de lucru diferite, astfel că în funcție de specificul companiei, sistemul de raportare este individualizat. De exemplu:

 • Angajații care muncesc în locație fixă muncesc în funcție de planificare, iar rapoartele sunt întocmite în funcție de aceasta.
 • Angajații care fac telemuncă își stabilesc singuri programul de lucru, iar raportul de pontaj se face pe baza prezenței reale.
 • Lucrătorii mobili au nevoie de monitorizare după locația la care se deplasează în funcție de planificare.
 • Firmele de intervenții lucrează pe proiecte, astfel raportul de pontaj trebuie să conțină și proiectele și subproiectele aferente fiecărei deplasări.
 • Angajații firmelor de transport folosesc delegațiile și pontajul pe locații, așadar e nevoie de rapoarte personalizate pentru aceste cerințe.