Noi modificări la Codul fiscal în 2022 cf O11/31.01.2022

În Monitorul Oficial s-a publicat în 31.01.2022 Ordonanța 11 care aduce modificări în Codul Fiscal și în Codul de procedură fiscală. Aceasta intră în vigoare în data de 3 februarie 2022.

Modificările aduse Codului Fiscal sunt următoarele:

  1. În cazul plătitorilor de impozit pe profit, se elimină prevederea că sumele care nu se scad din impozitul pe profit ca sponsorizări, în limitele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) să se reporteze în următorii 7 ani consecutivi. Limitele acestea sunt minimul dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri și valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
  2. În cazul plătitorilor de impozit pe profit se introduce prevederea că, contribuabilii care aplică și prevederile art. 40.3 (cele referitoare la regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare) au obligația să calculeze, declare și plătească, trimestrial, impozitul pe profit stabilit potrivit art. 40.3, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Plata acestui impozit se va efectua într-un cont de venituri distinct. Pentru impozitul pe profit stabilit potrivit art. 40.3, contribuabilii nu sunt obligați să îl declare prin declarația anuală de impozit pe profit.
  3. În cazul grupului fiscal constituit din punct de vedere al impozitului pe profit , dacă unul din membrii grupului aplică prevederile OUG 153/2020, atunci termenul pentru depunerea declarației consolidate devine 25 iunie, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. În această situație, pentru grupul fiscal care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana juridică responsabilă a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.
  4. Persoanelor juridice aflate în dizolvare care intră sub incidența prevederilor art. I din OUG 153/2020, le revine obligația de a depune declarația anuală de impozit pe profit și de a plăti impozitul pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate, adică până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent pentru persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, respectiv până la închiderea perioadei impozabile pentru persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
  5. În privința microîntreprinderilor, se elimină prevederea potrivit căreia sumele aferente sponsorizărilor care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.
  6. Prevederea privind raportarea sponsorizărilor de către microîntreprinderi (declarația 107) se modifică, în sensul că microîntreprinderile care efectuează sponsorizări vor avea obligația să depună declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, incluzând, după caz, și beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordinul președintelui A.N.A.F.
  7. Se completează obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare prin includerea în declarație și a valorii tranzacției sub plafonul prevăzut la art. 111 alin. (1) (450.000 lei).
  8. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței prezente. Ordonanța intră în vigoare în data de 3 februarie 2022.
  9. Până la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale.
  10. Ministerul Finanțelor preia, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, activitatea de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate, precum și posturile corespunzătoare.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.