Acasă

Munca temporară pentru angajații sezonieri – Informații de reținut în anul 2019

Ce este munca printr-un agent de muncă temporară? Conform Codului Muncii, Art. 88, al) 1. Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urma. “

Părțile implicate în procesul de muncă temporară și misiunea

  • Agentul de muncă temporară – este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariați temporari, pentru a-i pune la dispoziția utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziție sub supravegherea și conducerea acestuia. Condițiile de funcționare a agentului de muncă temporară, cât și procedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  • Salariatul temporar – este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziția unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urma.
  • Utilizatorul – este persoana fizică sau juridică pentru care și sub supravegherea și conducerea căreia muncește temporar un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.
  • Misiunea de muncă temporară – înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar.

În urma informațiilor mai sus prezentate rezultă că între salariatul temporar și agentul de muncă temporară se încheie un contract de muncă. De asemenea, între agentul de muncă temporară și utilizator va fi încheiat un contract de prestări servicii în virtutea căruia agentul se angajează să pună la dispoziția utilizatorului personalul necesar pe o anumită perioadă de timp (misiunea de muncă temporară).

Este bine de reținut faptul că deși salariatul temporar este angajat al agentului, acesta va lucra sub conducerea și supravegherea utilizatorului în vederea executării unor sarcini exacte cu caracter temporar.

Care sunt cele mai frecvente situații în care este necesară munca temporară?

 1. Utilizatorul dorește înlocuirea unui angajat al cărui contract de muncă a fost suspendat, pe durata suspendării.
 2. Pentru prestarea unor activități cu carcter sezonier.
 3. Pentru prestarea unor activități specializate ori ocazionale.
 4. Utilizatorul nu are entitate juridică în România și nu dorește prezența aici.
 5. Într-o perioadă de vârf a activității companiei.

De cele mai multe ori angajatorii din zonele turistice apelează la agenți de muncă temporară, deoarece în perioada estivală au nevoie de un număr mult mai mare de angajați. De asemenea, companiile din producția alimentară, apelează la agenți de muncă temporară în perioadele de vârf. Alte companii apelează la salariații temporari, atunci când o angajată intră în concediul de creștere a copilului, fiind cea mai eficientă și rapidă metodă de a completa locul rămas vacant.

Care este perioada maximă de timp pentru o misiune?

Misiunea de muncă temporară reprezintă perioada în care salariatul temporar este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra în subordinea acestuia în vederea executării unor sarcini precise și cu caracter temporar.

Această perioadă de timp nu poate depăși 24 de luni, dar legea permite prelungirea misiunii până la maximum 36 de luni.

Ce este necesar să cuprindă un contract de muncă temporară?

Conform Codului Muncii Art. 91, agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în forma scrisă. Acest contract trebuie să cuprindă următoarele:

 • Durata misiunii
 • Caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și programul de lucru
 • Condițiile concrete de muncă
 • Echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze
 • Orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar
 • Valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul
 • Condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziție de un agent de muncă temporară

Clauzele contractului de muncă temporară – egalitate de tratament pentru angajat

Salariații temporari au acces la aceleași servicii și facilități acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți angajați ai acestuia. Așadar, utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă. Excepția de la această regulă este în cazul în care prin contractul de punere la dispoziție dotarea se află în sarcina agentului de muncă temporară.

Salariul primit de angajatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași muncă sau una similară cu a angajatului temporar.

Care este perioada de probă permisă pentru angajații temporari?

În contractul de muncă al salariatului temporar poate fi menționată o perioadă de probă, aceasta se oferă în funcție de perioada misiunii completată în contract:

 • 2 zile lucrătoare – contract de muncă temporară încheiat pe o perioadă mai mică sau egală cu o lună
 • 5 zile lucrătoare – contract de muncă temporară încheiat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni
 • 15 zile lucrătoare – contract de muncă temporară încheiat pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni
 • 20 zile lucrătoare – contract de muncă temporară încheiat pe o perioadă mai mare de 6 luni
 • 30 zile lucrătoare – în cazul salariaților încadrați pe funcții de conducere, iar contractul de muncă temporară a fost încheiat pe o perioadă mai mare de 6 luni.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Cum acorzi corect concediul de maternitate – 2019

Există numeroși angajatori dar și angajați care nu știu exact care sunt...

Termene de înregistrare în Revisal 2019 – Infografic

Conform Codului Muncii art. 34 alin. (7) din Legea nr 53/2003, republicată...

Ghidul complet cu zile lucrătoare pentru anul 2019

Cauți o soluție ca să planifici eficient programul de lucru al angajaților tăi? Este...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Elisa S.
Elisa S.
După sute de convorbiri telefonice și zeci de întâlniri de tip brainstorming cu administratorii companiilor românești, pot spune că am experiența necesară pentru a te ajuta să eficientizezi procesele de muncă din compania ta. Spune-mi despre problemele întâlnite în administrarea personalului tău și împreună vom găsi o soluție ideală pentru tine și afacerea ta.