Munca temporară pentru angajații sezonieri – Informații de reținut în anul 2019

Ce este munca printr-un agent de muncă temporară? Conform Codului Muncii, Art. 88, al) 1. Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urma. “

Părțile implicate în procesul de muncă temporară și misiunea

  • Agentul de muncă temporară – este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariați temporari, pentru a-i pune la dispoziția utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziție sub supravegherea și conducerea acestuia. Condițiile de funcționare a agentului de muncă temporară, cât și procedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  • Salariatul temporar – este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziția unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urma.
  • Utilizatorul – este persoana fizică sau juridică pentru care și sub supravegherea și conducerea căreia muncește temporar un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.
  • Misiunea de muncă temporară – înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar.

În urma informațiilor mai sus prezentate rezultă că între salariatul temporar și agentul de muncă temporară se încheie un contract de muncă. De asemenea, între agentul de muncă temporară și utilizator va fi încheiat un contract de prestări servicii în virtutea căruia agentul se angajează să pună la dispoziția utilizatorului personalul necesar pe o anumită perioadă de timp (misiunea de muncă temporară).

Este bine de reținut faptul că deși salariatul temporar este angajat al agentului, acesta va lucra sub conducerea și supravegherea utilizatorului în vederea executării unor sarcini exacte cu caracter temporar.

Care sunt cele mai frecvente situații în care este necesară munca temporară?

 1. Utilizatorul dorește înlocuirea unui angajat al cărui contract de muncă a fost suspendat, pe durata suspendării.
 2. Pentru prestarea unor activități cu carcter sezonier.
 3. Pentru prestarea unor activități specializate ori ocazionale.
 4. Utilizatorul nu are entitate juridică în România și nu dorește prezența aici.
 5. Într-o perioadă de vârf a activității companiei.

De cele mai multe ori angajatorii din zonele turistice apelează la agenți de muncă temporară, deoarece în perioada estivală au nevoie de un număr mult mai mare de angaja