Calendar obligații fiscale scadente în februarie 2022

Ce sunt obligațiile fiscale?

Prin obligații fiscale înțelegem:

  1. Obligația de a declara bunurile și veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
  2. Obligația de a calcula și de a înregistra în evidențele contabile și fiscale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
  3. Obligația de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
  4. Obligația de a plăti majorări de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligații de plată accesorii;
  5. Obligația de a calcula, de a reține și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele și contribuțiile care se realizează prin stopaj la sursă;
  6. Orice alte obligații care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

Calendar obligații fiscale scadente în luna februarie 2022 

  • 7 Februarie

Se depune declarația de mențiuni – 010/013/015/020/030/040/070/700 care privește schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

  • 10 Februarie

Se depun declarațiile: 010/020/070/700 – pentru înregistrarea/modificarea în mediul electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale. Acestea se depun de către:

– Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

– Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depășit plafonul de scutire și au obligația înregistrării în scopuri de TVA.