Concediul și indemnizația de creștere a copilului 2022

Ce este concediul de creștere a copilului?

Concediul de creștere a copilului este perioada de 2, pănâ la 3 ani (în cazul copilului cu handicap), de care un părinte beneficiază în urma concediului de maternitate. 

*Ce este concediul și indemnizația de maternitate? Află aici. 

Aceștia trebuie să îndeplinească o serie de condiții potrivit legislației în vigoare. Citește totul despre aceasta din articolul următor.

Cine poate beneficia de concediul și indemnizația de creștere a copilului?

  1. Unul dintre părinții firești ai copilului;
  2. Persoana care a adoptat copilul;
  3. Persoana căreia i s-a încredințat copilului în vederea adopției;
  4. Persoana care are copilul în plasament ori plasament în regim de urgență;
  5. Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
  6. Persoana care a fost numită tutore al copilului.
ccc

Condiții pentru acordarea concediului și indemnizației de creștere a copilului

Atât mama, cât și tatăl copilului au dreptul să obțină concediul de creștere al copilului și indemnizația aferentă. Condițiile realizării acestui lucru sunt:

  • Persoana care alege concediul de creștere a copilului trebuie să fi realizat cel puțin 12 luni de venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Veniturile trebuie să provină din salarii, activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Pe lângă acestea, sunt acceptate și perioade în care părinții au beneficiat de șomaj, concediu medical (se exclude concediul prenatal), concediu fără plată sau pensie de invaliditate. Sunt luate în calcul și perioadele de șomaj tehnic decontat de stat sau cele în care au primit indemnizația acordată profesioniștilor ca urmare a situației produse de pandemia de Coronavirus, în baza OUG 30/2020, OUG 111/2021, OUG 132/2020, acestea fiind considerate ca fiind vechime necesară pentru primirea concediului de creștere.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 prevede: