Concediul și indemnizația de creștere a copilului 2022

Ce este concediul de creștere a copilului?

Concediul de creștere a copilului este perioada de 2, pănâ la 3 ani (în cazul copilului cu handicap), de care un părinte beneficiază în urma concediului de maternitate. 

*Ce este concediul și indemnizația de maternitate? Află aici. 

Aceștia trebuie să îndeplinească o serie de condiții potrivit legislației în vigoare. Citește totul despre aceasta din articolul următor.

Cine poate beneficia de concediul și indemnizația de creștere a copilului?

 1. Unul dintre părinții firești ai copilului;
 2. Persoana care a adoptat copilul;
 3. Persoana căreia i s-a încredințat copilului în vederea adopției;
 4. Persoana care are copilul în plasament ori plasament în regim de urgență;
 5. Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 6. Persoana care a fost numită tutore al copilului.
ccc

Condiții pentru acordarea concediului și indemnizației de creștere a copilului

Atât mama, cât și tatăl copilului au dreptul să obțină concediul de creștere al copilului și indemnizația aferentă. Condițiile realizării acestui lucru sunt:

 • Persoana care alege concediul de creștere a copilului trebuie să fi realizat cel puțin 12 luni de venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Veniturile trebuie să provină din salarii, activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Pe lângă acestea, sunt acceptate și perioade în care părinții au beneficiat de șomaj, concediu medical (se exclude concediul prenatal), concediu fără plată sau pensie de invaliditate. Sunt luate în calcul și perioadele de șomaj tehnic decontat de stat sau cele în care au primit indemnizația acordată profesioniștilor ca urmare a situației produse de pandemia de Coronavirus, în baza OUG 30/2020, OUG 111/2021, OUG 132/2020, acestea fiind considerate ca fiind vechime necesară pentru primirea concediului de creștere.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 prevede:

„Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit (…), beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”.

 • Persoana care va beneficia de concediul și indemnizația de creștere a copilului în 2022 trebuie să fie cetățean român, străin sau apatrid (fără cetățenie);
 • Să aibă domiciliul/reședința pe teritoriul României;
 • Să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită drepturile, și se va ocupa de creșterea acestuia sau acestora.

De reținut! Concediul și indemnizația de creștere a copilului se aplică pentru fiecare copil născut într-o familie. De asemenea, atunci când ambii părinți (naturali sau nu) au dreptul la concediu de creștere a copilului, este obligatoriu ca o lună din perioada totală a acestuia să fie alocată persoanei care nu a solicitat acest drept. Această perioadă se numește “luna tatălui” deoarece în general mamele sunt cele care aleg să stea acasă. Dacă celălalt părinte nu dorește să beneficieze de această lună liberă, indemnizația va fi acordată doar pentru 23 de luni sau 35 (în cazul copilului cu handicap).

CCC

Valoarea indemnizației pentru concediul de creștere a copilului

OUG nr. 111/2010 prevede că indemnizația lunară pentru creșterea copilului este stabilită în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. În situația în care părintele decide să se întoarcă mai devreme la muncă, este bine de reținut că indemnizația nu se cumulează cu salariul. Acesta poate solicita stimulentul de inserție. 

Valoarea indemnizației de creștere copil nu poate fi sub 1.314 lei, sumă care a crescut începând de la 1 martie de la 1.250 de lei. Însă, aceasta nici nu poate depăși 8.500 lei, indiferent de cât de mari sunt veniturile părintelui care române în CCC.

De reținut! Dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea concediu de creștere copil, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea concediului anterior, are valoarea mai mică decât cea anterioară, părintele poate solicita indemnizația primită în primul CCC. La fel este și în cazul în care mama a muncit după terminarea primului CCC până la nașterea celui de al doilea copil, însă a avut venituri mai mici față de cele care au stat la baza primei indemnizații. 

Există situații în care o mamă rămâne însărcinată și naște în interval de doi ani după nașterea primului copil. Aceasta, sau celălalt părinte aflat în CCC, poate trece dintr-un concediu în altul. Al doilea CCC va fi finalizat când al doilea copil împlinește 2 ani, iar valoarea minimă a indemnizației va fi de 1.314 lei. În cazul sarcinilor gemelare, cu tripleți sau multipleți, indemnizația va fi calculată ca 85% din veniturile impozabile obținute în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani, și se adaugă încă 1.314 lei, începând cu al doilea copil din această sarcină.

Ce se întâmplă în cazul unei nașteri premature?

În situația în care o gravidă naște prematur, adică cu mult înainte de termen, iar calculele spun că ar fi satisfăcut cerința de a avea 12 luni muncite în ultimii doi ani înaintea nașterii, lucrurile stau altfel. ANPIS spune că numărul minim de luni poate fi redus în cazurile de genul, atunci când medicul de specialitate certifică faptul că data probabilă a nașterii se încadrează în perioada celor 12 luni. Calculul indemnizației se face la fel ca în celelalte cazuri, adică 85% din media veniturilor nete, adică cele asupra cărora au fost aplicate impozitul pe venit și contribuțiile sociale, dacă acestea sunt supuse obligației de plată a contribuțiilor la pensie și sănătate.

stimulentul de inserție

Acte necesare pentru obținerea indemnizației

Este obligatoriu ca în termen de 60 de zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, părintele care solicită concediul și indemnizația de creștere a copilului să depună dosarul cu actele doveditoare. Acesta se predă la agențiile de plăți și inspecție socială, pe raza unde are domiciliul sau reședința. În 15 zile lucrătoare de la înregistrare, aceste cereri sunt soluționate și se comunică solicitanților în 5 zile lucrătoare de la emitere.

Lista actelor necesare:

 • Cerere tip;
 • Copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, sau livretul de familie, toate certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
 • Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația cu copilul sau copiii pentru care se solicită dreptul;
 • Acte doveditoare care atestă veniturile din ultimele 12 luni înaintea nașterii copilului;
 • Dovada de la angajator sau alte organe competente cu privire la veniturile realizate (sau declarația unică dacă este cazul);
 • Dovada privind suspendarea activităţii pe perioada în care se solicită concediul de creştere a copilului;
 • Alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Este permisă realizarea de venituri suplimentare în timpul CCC?

Există o regulă care spune că persoana care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului, nu poate să mai realizeze alte venituri în acea perioadă. OUG nr. 111/2010 prevede totuși și câteva excepții:

 1. Persoanele care primesc diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului de creştere a copilului, însă altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu (cum ar fi tichete cadou sau prime);
 2. Persoana îndreptățită primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivel;
 3. Persoana care realizează în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al indemnizaţiei (adică 6.570 de lei).

Atenție! Dacă în situația părintelui care beneficiază de indemnizație și CCC intervin modificări care ar putea să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, acesta este obligat să anunțe în scris primăria, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția modificărilor. În caz contrar, persoana în cauză riscă o amendă cuprinsă între 500 de lei și 2.000 lei.

Stimulentul de inserție

Stimulentul de inserție este suma de bani acordată părinților care revin la muncă mai repede din concediul de creștere a copilului. Legislația în vigoare spune că stimulentul nu se va cumula cu indemnizația de creștere a copilului, și va trebui cerut de către părintele care se întoarce la serviciu. Stimulentul nu se va acorda automat ca un înlocuitor pentru indemnizația de creștere.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img
Eliza C.
Eliza C.
Creativitatea și veselia sunt punctele mele forte. Pasiunea pentru scris se combină cu entuziasmul meu pentru cunoaștere, împingându-mă mereu în afara zonei mele de confort. Scrisul mă ajută să descopăr lucruri noi, făcând întotdeauna o cercetare amănunțită în prealabil, îmbogățindu-mi astfel intelectul și abilitățile de înțelegere.