Totul despre concediul de maternitate 2022

Ce este concediul de maternitate?

Concediul de maternitate este un tip de concediu de care beneficiază femeile care urmează să nască, și care se prelungește pe perioada de lăuzie, timp în care acestea primesc de la stat o indemnizație pentru concediul de maternitate. Acesta se împarte în două – concediul prenatal și concediul postnatal. Care sunt condițiile de acordare a acestui tip de concediu și documentele necesare, aflați din acest articol.

Perioada de acordare a concediului de maternitate

Concediul de maternitate cuprinde 126 de zile calendaristice, și este format din:

 • Concediul de sarcină (prenatal), acordat pe o perioadă de 63 de zile înainte ca angajata să nască;
 • Concediul de lăuzie (postnatal), acordat pe o perioadă de 63 de zile după naștere.

Doar primele 42 de zile de după naștere sunt obligatorii, iar restul de 84 sunt opționale dacă nu sunt necesare. În funcție de recomandarea medicului, aceste 126 de zile pot fi luate în altă ordine, cu singura condiție ca primele 42 de zile din concediul postnatal să fie folosite atunci.

*Concediul medical prenatal se acordă doar pentru sarcină. Dacă angajata are afecțiuni ce intervin pe perioada sarcinii însă nu au legătură cu sarcina, zilele de concediu medical pentru acestea nu sunt incluse în concediul prenatal.

*Există situația unei sarcini cu risc, iar în aceste cazuri zilele de concediu prenatal nu sunt suficiente. Medicul specialist eliberează pentru aceste angajate un certificat medical prin care salariata poate justifica un concediu medical obișnuit pe perioada de timp necesară.

Ce obligații are angajata pentru a beneficia de concediul maternal?

Toate salariatele gravide trebuie să se prezinte la medicul de familie pentru a primi un document medical care îi atestă sarcina. Apoi, conform O.U.G. nr. 96/2003, aceasta are obligația de a face o comunicare în scris către angajator prin care își anunță starea de graviditate.

Ce obligații are angajatorul față de salariatele gravide?

Angajatorul este obligat ca împreună cu medicul de medicina muncii să evalueze riscurile la care se supune salariata la locul de muncă și să întocmească un raport de evaluare. În urma evaluării se poate constata că există riscuri pentru angajata gravidă, astfel că angajatorul are obligația de a-i acorda acesteia măsuri de protecție suplimentare. Dacă angajatorul nu dispune de modificarea condițiilor de muncă propice, aceasta este îndreptățită să solicite concediu de risc maternal.

Concediul de risc maternal nu se încadrează în concediul de maternitate și se acordă de medicul curant, la solicitarea angajatei. Acesta se poate acorda pe o perioadă de cel mult 120 de zile calendaristice. Totodată, persoanele cu handicap asigurate pot depune cerere de concediu de maternitate începând cu luna a 6-a de sarcină, în baza certificatului de handicap.

Condițiile pentru acordarea concediului și indemnizației de maternitate

Dreptul la concediu și indemnizație de maternitate îl au femeile gravide sau lăuze care:

 • Prezintă certificatul medical care atestă sarcina, eliberat de medicul curant;
 • Sunt cetățeni români sau din state membre UE;
 • Au domiciliul în România;
 • Au cel puțin 6 luni de stagiu de cotizare sau stagiu asimilat în ultimele 12 luni anterioare concediului de maternitate;
 • Au încetat plata contribuției de asigurare socială dar nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat.

Documente necesare pentru primirea indemnizației de maternitate

 1. Certificat medical pentru maternitate – eliberat potrivit Ordinului nr. 233/125/2006;
 2. Codul de diagnostic – 08 sarcină și lăuzie;
 3. Certificatul medical eliberat de medicul curant la data la care a avut loc consultația pentru angajatele care au prezentat adeverința de plătitor;
 4. Certificatele de concediu medical pentru sarcină – sunt eliberate pe o perioadă de cel mult 30 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care supraveghează sarcina;
 5. Certificatul medical pentru lăuzie – este eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară în care a născut femeia sau de către medicul de familie pentru o perioadă de 30 de zile.  

Calculul indemnizației de maternitate

Cuantumul lunar al indemnizației de maternitate este 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale sau perioade asimilate din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Conform codului fiscal, indemnizația de maternitate nu este impozitată, din ea se reține doar CAS-ul și este suportată integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Calculul și plata indemnizației de maternitate se fac pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plată (art. 36 alin (1) din O.U.G. nr. 158/2005).

Exemplu de calcul indemnizație pentru concediul de maternitate

Mai jos îți ofer un exemplu de calcul al indemnizației de maternitate pentru o angajată gravidă care în ultimele 6 luni înainte de a intra în concediu de maternitate a avut un salariu brut lunar de 2100 de lei și care va intra în concediu de maternitate pe 1 ianuarie 2022. Astfel, se determină baza de calcul, apoi media zilnică a salariilor brute din ultimele 6 luni dinaintea celei în care începe concediul de maternitate.

Luna Salariu lunar brut Număr zile lucrătoare
Iulie210022
August210022
Septembrie210022
Octombrie210021
Noiembrie210021
Decembrie210022
Total12,600130

Baza de calcul este: 6 x 2100 = 12.600
Media zilnică este: 12.600 / 130 = 96,92 lei
Calculăm indemnizația de maternitate brută care îi revine salariatei în luna Ianuarie 2022, înmulțind numărul de zile din lună cu media zilnică rezultată, și calculând 85% din această sumă, astfel:
96.92 x 20 x 85% = 1647,6

*Află totul despre concediul de odihnă pe anul 2022 din acest articol, sau despre zilele libere legale din 2022, aici.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.