Contract individual de muncă cu timp parțial

Deoarece există companii cu programe de lucru și norme inegale, am decis să dezvolt puțin subiectul unui contract individual de muncă în cazul salariaților cu timp parțial. 

Cum definim salariatul cu fracțiune de normă?

Acesta este definit ca salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate ca medie pe săptămână sau pe lună, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.

Cadru legislativ în cazul unui contract individual de muncă cu timp parțial

Conform prevederilor din capitolul VII din Codul Muncii, nu există o limită minimă a numărului de ore, fie ca medie săptămânală sau lunară. Pentru ca un contract să fie considerat cu timp parțial, norma orelor muncite trebuie doar să fie inferioară normei corespunzătoare unui angajat cu normă întreagă. 

Angajații cu fracțiune de normă pot fi încadrați printr-un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, denumit contract individual de muncă cu timp parțial. Acestea se pot încheia doar în formă scrisă.

*Click aici pentru model de contract de muncă individual.

Cum este definit salariatul comparabil?