Controale ITM 2022 – Program cadru de acțiuni al Inspecției Muncii

De curând, Inspecția muncii publicat pe site programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022. Responsabile pentru realizarea acestor controale ITM din 2022 sunt următoarele instituții:

 1. Inspectoratele teritoriale de muncă
 2. Inspecția Muncii

Domeniile de activitate vizate și principalele activități sunt:

 • Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă – Afecţiunile musculoscheletice (AMS), sub egida Agenției Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – Trim III-IV.
 • Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43 – Trim I-IV.
 • Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale – Trim. I-IV.
 • Campanie națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană – Trim. I-IV.
 • Campanie privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex:construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț, etc.) – Trim. I-IV.
 • Campanie naţională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare și procedura de înregistrarea agenţilor de plasare forţă de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Trim. I-IV.
 • Campanie naţională pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă de către agenţii de muncă temporară/utilizatorii salariaţilor temporari și a dispoziţiilor H.G.nr.1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare – Trim. I-IV.
 • Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidenţă a zilierilor – Trim. III.
 • Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislaţia în domeniul relaţiilor de muncă în transportul rutier – Trim. I-IV.
 • Acţiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional – Trim. I-IV.
 • Concurs national „ŞTIU ŞI APLIC! – Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii”, în scopul promovării securității şi sănătății în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, concurs realizat în colaborare cu Inspecția Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare Județene – Trim. I-III.
  • Află din acest articol ce înseamnă Inspecția Muncii, ce acte sunt cerute în cadrul unui control ITM și cum să te pregătești pentru el.
 • Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerţului cu ridicata (CAEN 46) – Trim. I-IV.
 • Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere – Trim. III-IV.
 • Acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en detail – Trim. I-IV.
 • Actiune de conștientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă – Trim. IV.
 • Acţiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora – Trim. I-III.
 • Acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice – Trim. IV.
 • Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 – 49 lucrători) – Trim. I-IV.
 • Acțiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus – Trim. I-IV.
 • Acţiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată în domeniul prestărilor de servicii (catering, livrare, curierat, etc) – Trim. II-IV.
 • Acţiune de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor – Trim. I-IV.
 • Acţiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Trim. I-IV.
 • Acțiune de informare și conștientizare a cetățenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale – Trim. I-IV.

Pentru detalii privind fiecare acțiune în parte, accesați calendarul de pe site-ul oficial al Inspecției Muncii.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.