Drepturile și obligațiile angajaților conform Codului Muncii

Toți angajații din companii au anumite drepturi și obligații, conform prevederilor legale dar și din contractele colective sau individuale de muncă, statutul și regulamentele interioare.

Drepturile angajaților conform Codului Muncii

Salariații au următoarele drepturi în urma semnării unui  contract de muncă:

 • dreptul de a primi un salariu în schimbul muncii depuse;
 • dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 • dreptul la concediu de odihnă anual de cel puțin 20 de zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă;
 • dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la securitate și sănătate în muncă;
 • dreptul la acces la formarea profesională;
 • dreptul la informare și consultare;
 • dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;
 • dreptul la protecție în caz de concediere;
 • dreptul la negociere colectivă și individuală;
 • dreptul de a lua parte la acțiuni colective;
 • dreptul de a forma sau de a se înscrie într-un sindicat;
 • alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Obligațiile angajaților conform Codului Muncii

În urma semnării unui contract de muncă, angajații își asumă și anumite obligații și responsabilități pe lângă drepturi:

 • obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
 • obligația de a respecta normele de disciplină a muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
 • obligația de loialitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu;
 • alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Pentru a afla drepturile și obligațiile angajatorului, citește acest articol.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare