Drepturile si obligațiile angajatorilor conform Codului Muncii

În toate organizațiile și companiile, pe lângă relațiile interpersonale care se doresc a fi de natură prietenească, există o serie de reglementări care oferă o bază legală relației profesionale. Angajatorii, cât și angajații, au o serie de drepturi și obligații care trebuie respectate pentru o desfășurare a activităților conform legii. În acest articol am dezvoltat drepturile și obligațiile angajatorilor așa cum sunt ele specificate în Codul Muncii.

Drepturile angajatorilor conform Codului Muncii

 • să stabilească organizarea și funcționarea unității;
 • să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
 • să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
 • să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
 • să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

Obligațiile angajatorilor conform Codului Muncii

 • să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 • să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 • să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;
 • să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
 • să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
 • să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețina și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
 • să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 • să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 • să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.

Toate articolele caracteristice acestui subiect fac referire la diverse prevederi legale printre care sănătatea și securitatea în muncă, conflictele de muncă, salarizarea, și altele. 

Foarte important de reținut! Codul Muncii prevede și sancțiuni pentru acei angajatori care nu își respectă obligațiile față de angajați. Aceste sancțiuni sunt sub forma amenzilor sau a altor diverse interdicții, și în anumite cazuri, închisoare. 

Pentru a afla drepturile și obligațiile angajaților, citește acest articol.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare