Înregistrarea în Revisal 2022 – Termene și infografic

Ultimele noutăți: Ministerul Muncii a anunțat creșterea salariului minim pe economie începând cu anul viitor. Această hotărâre a fost aprobată în data de 4 Octombrie 2021, și va intra în vigoare din 1 Ianuarie 2022.

Salariul minim brut va suporta o majorare de 10,9%, astfel crescând de la 2.300 RON la 2.550 RON. Astfel, o persoană plătită cu salariul minim va primi în mână 1.524 RON.

„Articolul 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.
Articolul 2
La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, se abrogă.”

Înregistrarea în Revisal a majorării salariale

Pentru angajații cărora li se mărește salariul în anul 2022, angajatorii sunt nevoiți să încheie acte adiționale la contractele individuale de muncă. HG nr.905/2017 precizează faptul că majorarea salarială se va înregistra în Revisal în maximum 20 de zile lucrătoare din momentul producerii sale.

„În ceea ce privește înregistrarea în registrul general de evidență a salariaților (ReviSal), în concordanță cu art. 4 alin. (2) teza I din HG 500/2011, orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g), printre care regăsim și elementul salariu, se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, în ziua lucrătoare anterioară expirării termenului de 20 de zile de la apariția modificării salariului.”

*Descarcă aici model de act adițional la contractul individual la muncă.

Pentru a te ajuta, am întemeiat un infografic cu termenele de înregistrare și transmitere a registrului general de evidență a salariaților în format electronic spre Inspectoratul Teritorial de Muncă. Poți să îl printezi pentru a-l studia de câte ori ai nevoie.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.