Legislația românească privind telemunca și munca de acasă

Condiții necesare pentru desfășurarea telemuncii

Desfășurarea telemuncii este condiționată de posibilitatea salariatului de a-și desfășura activitatea cu ajutorul tehnologiei. Art. 7 din legea 81/2018 menționează faptul că angajatorul este obligat să asigure condițiile necesare desfășurării muncii:

“Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.”

Obligațiile teleangajatului

“Teleangajatul are următoarele obligații specifice:

a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă;

b) să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă;

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;

d) să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;

e) să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.”

În ce condiții se poate modifica contractul unui salariat pentru a putea desfășura activitatea de telemuncă?

Un salariat care acum lucrează în condiții obișnuite de muncă nu va fi trecut automat la statutul de telesalariat decât cu acordul său, dar nici nu va putea trece la regimul de telesalariat daca angajatorul nu e de acord cu asta.

„Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al parților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă. Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară”.

Activitatea de telemuncă se face în baza unor reguli stabilite dinainte la nivelul angajatorului, mai ales că în contractul de munca se vor stipula, in plus fata de unul obisnuit, clauze speciale, de ex.:

 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 •     locul/locurile desfășurării activitații de telemuncă, convenite de părți;
 •     programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 •     modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 •     responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitațile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 si 8;
 •     obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 •     obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 •     măsurile pe care le ia angajatorul pentru că telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 •     condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Evidența orelor prestate de telesalariat

Majoritatea angajatorilor se întreabă cum vor evidenția orele prestate de către telesalariați. Conform legii, angajatorul trebuie să prevadă în contractul de muncă, printre altele, următoarele:

 • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfașoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • programul în care angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului (precum și modul în care se realizează acest control – de exemplu, prin intermediul Intranetului care indică perioada de conectare a salariatului sau prin intermediul apelurilor telefonice)
 • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat (de exemplu, printr-o aplicație special destinată).
Raportul prezenta reala versiunea 2

Diferența dintre remote work și munca de acasă

Telemunca reprezintă posibilitatea salariatului de a lucra de la distanță, dintr-un alt loc decât locul de muncă, ceea ce înseamnă că poți lucra dintr-o cafenea, restaurant, bibliotecă, etc. În cazul telemuncii se poate lucra și de acasă, dar ai libertatea de a alege și alte locații, pe când în cazul muncii de acasă, lucrurile stau puțin diferit. Conform art.108 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, “sunt considerați salariați cu muncă la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

Programul de muncă pentru angajații care lucrează de acasă este stabilit chiar de către aceștia. De asemenea, în cazul salariaților care muncesc de acasă, angajatorul are dreptul de a face verificări la domiciliu acestora, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă. 

La fel ca și în cazul telemuncii, angajații care muncesc de la domiciliu se bucură de aceleași drepturi și obligații prevăzute în Legea 319/2006 a securității și a sănătății în muncă. 

Avantajele telemuncii și muncii de acasă

În condiții speciale, precum cele din momentul de față cauzate de COVID-19(coronavirus), este necesar ca firmele care au posibilitatea de a-și lăsa angajații să lucreze de acasă, să facă acest lucru. Este important să reducem cât de mult posibil riscul de răspândire a acestui virus. Munca de acasă este ideală în aceste momente. 

Pe lângă acest lucru, studiile arată că angajații sunt mult mai productivi atunci când muncesc de acasă datorită faptului că sunt mai relaxați. 

Munca de acasă poate reduce semnificativ cererile de concediu medical deoarece este foarte posibil ca angajații să fie dispuși să lucreze de acasă în cazul unei gripe sau viroze. Pe lângă aceste lucru, angajații bolnavi pot munci de acasă pentru a evita transmiterea bolii și altor colegi. 

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.