Concediu Medical – Cum se acordă și cine beneficiază de el în 2019

Orice angajator știe că este posibil ca orice salariat, din diferite motive, să se afle în incapacitate temporară de muncă, cauzată de anumite afecțiuni și pentru că medicul a emis un certificat de concediu medical.

Baza legală în 2019, care reglementează modul de acordare a concediilor medicale este  OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Cine poate beneficia de concediu medical?

Legea spune că persoanele care sunt asigurate pentru concedii și indemnizații în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale și la plata indemnizației pentru acestea, pe perioada în care sunt domiciliate în România, dacă:

  • Au contract individual de muncă
  • Dacă desfășoară activități în baza raportului de serviciu sau act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege.
  • Au și alte venituri asimilate salariilor

Toate acestea trebuie să respecte prevederile legislative europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurile privind sistemele de securitate la care România ia parte.

De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care:

  • Sunt asociați, comanditari  sau acționari;
  • Manageri sau administratori care au încheiat contract de management sau administrare;
  • Membri ai asociației familiale;
  • Persoane autorizate să desfășoare activități independente;
  • Persoane care au încheiat un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații.

Cum se acordă concediul medical?