Concediul de odihnă pentru anul 2021

Conform Codului Muncii, fiecare salariat are dreptul la concediul de odihnă plătit, pe o durată de minim 20 de zile pe an. Concediul nu se poate suprapune cu:

  • Zile libere legale stabilite prin lege
  • Zile libere pentru evenimente familiale deosebite
  • Zile libere speciale pentru salariații de alte religii

Zilele de concediu rămase din anul anterior pot fi luate până la jumătatea anului următor.

În Codul Muncii este stabilit dreptul la concediul anual de odihnă de minim 20 de zile lucrătoare, care nu poate fi cedat (altui salariat) și nici nu se poate renunța la el.

Concediul de odihnă poate fi negociat în contractele cu angajatorii. Întrucât, pot avea mai mult de 20 de zile libere plătite anual. Codul muncii spune: “durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile”.

Concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare se adaugă:

  • Celor care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare
  • Nevăzătorilor
  • Persoanelor cu handicap
  • Tinerilor în vârstă de până la 18 ani