Concediul și indemnizația de creștere a copilului 2021 – Legislație

spot_img

În următorul articol vei găsi răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Cine are dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului?
  • Cum se calculează indemnizația de creștere a copilului?
  • Ce documente sunt necesare pentru a beneficia de concediu și indemnizația de creștere a copilului?
  • Ce se întâmplă cu contractul individual de muncă pe durata CCC?

Cine are dreptul la indemnizația de creștere a copilului?

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 111/2010, ambii părinți, au drepturi în mod egal, la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap). De asemenea beneficiază de indemnizație și persoana care a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgență, sau care a fost numit tutore. În situația acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condițiilor timp de 12 luni anterior, adopției, plasamentului, tutelei după caz.

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiții, conform Ordonanței de Urgență amintită mai sus: „Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară

Din acest act normativ înțelegem că este obligatoriu ca salariata/salariatul să fi lucrat, cu acte în regulă, minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Această perioadă de timp nu este obligatoriu să fie consecutivă. Se consideră vechime și dacă mama/tata au solicitat în cele 12 luni: șomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată.

Alte condiții necesare pentru părinții care doresc să intre în concediul de creștere a copilului, sunt:

  • Să fie cetățean român, străin sau apatrid (fără cetățenie)
  • Domiciliul/reședința să-i fie pe teritoriul României
  • Să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Cum se calculează indemnizația de creștere a copilului?