Evidența orelor muncite pentru un program de lucru inegal – Legislație

Actualizat 2020. În calitate de angajator, îți revine obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic la locul de muncă a fiecărui salariat din compania ta, cu evidențierea clară a orei de început și de sfârșit a programului de lucru. Mai mult de atât, ai obligația de a supune această evidență controlului inspectorilor de muncă, de câte ori este solicitată.

Această prevedere este reglementată în art. 119 din Codul Muncii. Programul de lucru inegal este acela care nu are o durată fixă de 8 ore de muncă pe zi, timp de 5 zile pe săptămână.

Munca în baza unui contract individual de muncă cu program de lucru inegal este reglementată în dispozițiile art. 113 și 116 din Codul Muncii.

  • Conform art. 113 alin. (2) din Codul Muncii, în funcție de specificul unității sau muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
  • Potrivit art. 116 alin. (2) din Codul Muncii, programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.

Este necesar să specifici expres repartizarea inegală a timpului de muncă în CIM printr-un act adițional, acte pe care le vei încheia anterior producerii modificărilor.

În cazul unui program de lucru inegal trebuie să fie indicat în contractul individual de muncă numărul de ore/zi precum și ora de începere și de sfârșit a programului. Programul de muncă și durata muncii zilnice prevăzute în CIM se pot modifica prin încheierea unui act adițional.